O programie nauczania Do rzeczy!

Program „Do rzeczy!” służy do nauczania języka polskiego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny) zarówno dla liceum, jak i technikum. Jest zgodny z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zaprojektowany został do cyklu edukacyjnego składającego się z 360 godzin lekcyjnych (poziom podstawowy) i 630 godzin (poziom rozszerzony).