Do rzeczy! Uczniowie w programie nauczania języka polskiego

Uwzględniając fakt, że w szkole uczeń jest najważniejszym elementem nauczania, punktem wyjścia dla stworzenia tego programu nauczania uczyniliśmy diagnozę cech i potrzeb uczniów z tzw. „Pokolenia Y" (Cyfrowi tubylcy, Rodowici cyfrowcy, Net generation, Click generation, Digital natives, Screenagers, Digital generation), które wskutek zmian w stylu życia polskiej rodziny i postępu technologicznego istotnie różni się od poprzednich generacji. Innymi słowy, idzie o to, by w procesie nauczania spróbować zaspokoić potrzeby i oczekiwania uczniów oraz dostosować się do ich możliwości.
Tabela 1. Pokolenie Y1:

Cechy Potrzeby
 • ignoruje szkołę,
 • interesowne,
 • nie szuka przyczyn i ma problemy ze wskazywaniem konsekwencji,
 • niezależne,
 • odrzuca autorytety i dogmaty,
 • roszczeniowe,
 • spragnione przeżyć, emocji,
 • stawia na osobisty rozwój,
 • wychowane w komforcie,
 • wysoka samoocena,
 • zna nowe technologie,
 • zorientowane na zabawę,
 • żądne zmian i nowości,
 • informacja zwrotna i pozytywna stymulacja - natychmiastowa nagroda i efekty,
 • ma problemy z podporządkowaniem się regułom – samodzielne,
 • nie umie przyjmować krytyki,
 • obraz i video przed tekstem,
 • pomoc w kontaktach bezpośrednich,
 • pomoc w kształtowaniu myślenia krytycznego,
 • pomoc w odnajdywaniu przyczyn,
 • pomoc w wyrażaniu opinii,
 • praca w grupach, wielozadaniowość,
 • praca w sieci,
 • przedmiot musi go rozwijać – musi mieć wybór,
 • zajęcia muszą być ciekawe, nowe, różnorodne – zabawa, gra,Ponadto autorzy programu, zwracając uwagę na kształt współczesnej kultury (wielość i intensywność bodźców), dostrzegają silną potrzebę zmian w tradycyjnym modelu nauczania. Dziś, ucząc, trzeba stosować autopromocję, budować pozytywny wizerunek i sprzedawać wiedzę uczniom, jako przydatny, cenny i atrakcyjny towar. Nade wszystko jednak należy uczynić proces uczenia i rozwijania umiejętności jak najbardziej atrakcyjnym dla młodego człowieka. Można to osiągnąć, minimalizując znaczenie ocen w uczeniu się, wykorzystując wzmocnienia pozytywne, unikając kar oraz sięgając po elementy gryfikacji (gamyfikacji).


1 Zob: Jan A. Fazlagić: Charakterystyka pokolenia Y, w: „E-mentor" nr 3 (25) / 2008; "Pokolenie Y" - prezentacja Witolda Kołodziejczyka, [online] http://www.lscdn.pl/pl/informacje-rozne/wojewodzka-konferencja/1604,quotPokolenie-Yquot-prezentacja-Witolda-Kolodziejczyka.html [dostęp 2013-05-27]; Sabina Furgoł: Jak skutecznie uczyć pokolenie Y, [online] http://slideplayer.pl/slide/809695/ [dostęp 2013-05-27].