Nauczyciel w programie nauczania języka polskiego Do rzeczy!

Trzeba jednocześnie pamiętać, że łatwy i tani dostęp do wiedzy dzięki internetowi stawia nauczyciela w nowej sytuacji. Nie jest już ani jedynym, ani nawet najatrakcyjniejszym źródłem wiedzy dla ucznia. Aby pozostać autorytetem nauczyciel musi, odpowiadając na potrzeby uczniów, położyć większy nacisk na kształcenie umiejętności oraz zacząć wykorzystywać nowe medium w codziennej edukacji. Zmiany w świecie wymuszają zatem modyfikacje w roli społecznej nauczyciela, który powinien być bardziej niż dotychczas trenerem i liderem.