Niezbędne warunki realizacji programu nauczania języka polskiego Do rzeczy!

 

Lokal

Pomieszczenie, w którym będą prowadzone zajęcia, powinno umożliwiać pracę w grupach i być na tyle przestronne, by uczniowie nie czuli się stłoczeni. Ważną rolę pełnią również wydajna wentylacja i dobre naświetlenie. Ściany powinny być wykorzystane do utrwalania wiedzy zawartej w warstwach.

Wyposażenie

Sala lekcyjna musi być wyposażona w komputer z dostępem do internetu, do którego podłączony jest projektor multimedialny (koniecznie dobrej jakości, by wyświetlany tekst był czytelny z każdego miejsca) i system nagłośnienia. To umożliwi prezentację tekstów kultury: wierszy, obrazów, filmów, nagrań dźwiękowych.
Wskazane jest również udostępnienie uczniom sieci WI-FI z dostępem do internetu. Dzięki temu będą mogli korzystać z własnych urządzeń (tablet, notebook, netbook, smartfon) dla celów edukacyjnych. Idealnie byłoby, gdyby pracownia była wyposażona w komputery, terminale lub tablety z dostępem do internetu w takiej ilości, która pozwalałaby na pracę w grupach. Spełnienie tego warunku umożliwi wykorzystywanie metody webquest na lekcjach.
W sali powinny w czasie zajęć być udostępnione również podstawowe słowniki, by uczniowie mogli swobodnie z nich korzystać w trakcie omawiania poszczególnych modułów.

Pomoce naukowe

Program nauczania nie przewiduje korzystania z podręcznika. Źródłem tekstów kultury będą biblioteki oraz otwarte zasoby edukacyjne bezpłatnie udostępnione w internecie m.in. na stronach:
http://literat.ug.edu.pl/
http://ninateka.pl/
http://staropolska.pl
http://wolnelektury.pl/
http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=pl
http://www.instytutksiazki.pl/
http://www.magazynsztuki.pl/
http://www.pbi.edu.pl/
http://youtube.pl/
Odsyłacze do najważniejszych treści, teksty i fragmenty tekstów zebrane będą w serwisie stanowiącym edukacyjną bazę dla programu nauczania „Do rzeczy!": http://ipolski.pl lub szkolnej platformie Moodle. Ćwiczenia, zadania i inne aktywności pochodzą z „Informatora maturalnego" oraz materiałów własnych i innych polonistów opublikowanych na łamach serwisu: http://język-polski.pl. Idealnie byłoby w procesie nauczania wykorzystać także platformę Moodle. O ile to będzie możliwe, dla celów edukacyjnych wykorzystywane będzie „Wolne Oprogramowanie".

Kwalifikacje nauczyciela

Nauczyciel powinien mieć wykształcenie polonistyczne, szeroką wiedzę o kulturze, historii i świecie. Powinien również umieć wykorzystywać komputer do: czerpania z zasobów internetu, publikowania w internecie, opracowywania tekstów w edytorach tekstów i programach do prezentacji. Wskazane byłyby również umiejętność edycji plików graficznych i wideo. Do realizacji tego programu wymagana jest również podstawowa wiedza z zakresu socjologii i psychologii.