Trudności z realizacją programu nauczania języka polskiego Do rzeczy!

Brak czasu

W przypadku trudności z realizacją programu nauczyciel może zrezygnować z treści oznaczonych szarym kolorem. Pominięcie tych treści nie wpłynie na realizację podstawy programowej.

Zmęczenie wiedzą

W przypadku, gdy uczniowie w trakcie realizacji warstwy podstawowej zaczną odczuwać zmęczenie, warto dać im odpocząć i sięgnąć po jeden z modułów (najlepiej krótki).

Mało godzin z języka polskiego w klasie I

W przypadku, gdy roczna ilość godzin języka polskiego w klasie pierwszej wynosi 60 (2 lekcje w tygodniu), aby nie dopuścić do sytuacji, w której uczniowie nie przeczytają ani jednej lektury w klasie I (z obowiązkowych), warto sięgnąć do modułów z toposami (najlepiej krótkich) i wpleść je w realizację warstwy podstawowej (należy jednak przy tym pamiętać, żeby operacje wykonywane na tekstach nie wykraczały poza wiedzę, którą uczeń powinien dysponować na tym etapie realizacji programu).