Preferowane metody nauczania w programie Do rzeczy!

W programie nauczania „Do rzeczy!" za preferowane metody, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele, uznaje się:

 

 • pracę w grupach,
 • projekt,
 • webquest,
 • debata,
 • zabawy dydaktyczne,
 • gra,
 • burza mózgów,
 • drama,
 • metoda problemowa,
 • symulacja,
 • metoda sytuacyjna,
 • mapa mentalna,
 • aktywne czytanie,
 • przekład intersemiotyczny.

Dzięki tym metodom będzie można nie tylko osiągnąć założone cele, ale również zapewnić uczniom różnorodne formy pracy. Angażują one różne zmysły, wykorzystują ruch, różne typy inteligencji i technologię komputerową. Jednocześnie działają na emocje i pobudzają ciekawość u ucznia. Wskazane metody pozwalają również na indywidualizację nauczania zarówno na lekcjach języka polskiego, jak i poza lekcjami. Umożliwiają one także stworzenie w klasie wspólnoty dydaktycznej, w której słabsi uczniowie nawzajem udzielają sobie wsparcia w procesie kształcenia.