Pomoce naukowe w programie nauczania języka polskiego Do rzeczy!

 

Literatura

Program nauczania nie przewiduje korzystania z podręcznika. Źródłem tekstów literackich będą oczywiście tradycyjne biblioteki oraz otwarte zasoby edukacyjne bezpłatnie udostępnione w internecie m.in. na stronach:
http://www.pbi.edu.pl/
http://wolnelektury.pl
http://literat.ug.edu.pl/
http://www.instytutksiazki.pl/
http://staropolska.pl/
Krótkie teksty, wiersze i fragmenty teksów można wyświetlać na projektorze multimedialnym. Dłuższe teksty można wydrukować i wykorzystać na lekcji w formie papierowej lub pozwolić uczniom wykorzystać urządzenia typu: notebook, netbook, tablet, smartfon do projekcji tych tekstów.

Sztuki plastyczne

Najlepszej jakości przykłady rzeźb, obrazów, plakatów, szkiców, rysunków itp. z niesamowitą możliwością pokazania najdrobniejszych nawet detali można odnaleźć na stronie:
http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=pl
Bardzo duży wybór malarstwa można również odnaleźć na stronach:
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/
http://wikipedia.pl
Wykorzystanie projektora multimedialnego przy prezentacji dzieła malarskiego wydaje się już naturalnym ruchem nauczyciela, ale równie dobrze można uczniom pozwolić wykorzystać w tym celu ich własne notebooki, netbooki, tablety i smartfony. Rezygnacja z tablicocentryzmu umożliwi grupową analizę dzieła plastycznego.

Film, teatr, muzyka, nagrania dźwiękowe

Niezbędne do realizacji programu teksty kultury, reklamowe itp. każdy nauczyciel i uczeń odnajdzie na stronach:
http://ninateka.pl/
http://www.magazynsztuki.pl/
http://youtube.pl/
http://www.polskieradio.pl/
Aby móc wykorzystać potęgę wymienionych wyżej multimediów potrzebny jest komputer z podłączonymi do niego systemem nagłośnienia i projektorem multimedialnym. Nie jest to jednak jedyny sposób wykorzystania tych źródeł, aby zdecentralizować prace na lekcji można pozwolić uczniom korzystać z ich własnych notebooków, netbooków, tabletów i smartfonów.

Problem praw autorskich

Fragmenty tekstów, których nie ma w bibliotece, które nie należą do domeny publicznej i które nie są dostępne bezpłatnie w internecie, nauczyciel może udostępnić uczniom wyłącznie dla celów edukacyjnych najlepiej poprzez kurs lub inny zamieszczony na platformie e-learningowej szkoły.

Zadania, ćwiczenia

Odsyłacze do najważniejszych treści, teksty i fragmenty tekstów zebrane będą w serwisie stanowiącym edukacyjną bazę dla programu nauczania „Do rzeczy!": http://ipolski.pl. Ćwiczenia, zadania i inne aktywności pochodzą z „Informatora maturalnego" oraz materiałów własnych i innych polonistów opublikowanych na łamach serwisu: http://język-polski.pl. O ile to będzie możliwe, dla celów edukacyjnych wykorzystywane będzie „Wolne Oprogramowanie".