Ocena nauczyciela w programie nauczania języka polskiego Do rzeczy!

Kluczowym elementem oceniania jest również możliwość oceny pracy nauczyciela przez uczniów, jego warsztatu i narzędzi. Oprócz rozmów bezpośrednich i dyskusji na ten temat, które odbywają się w toku pracy nauczyciela, co semestr nauczyciel powinien umożliwić uczniom za pomocą anonimowych ankiet ocenę siebie. Ankieta oprócz pytań zamkniętych i pytań – skal, powinna również zawierać pytania otwarte, w których uczniowie mogliby wpisać sugestie, dotyczące udoskonalenia pracy i postaw nauczyciela.