Literatura źródłowa

1. Adamczyk M., Chrząstowska B., J. T. Pokrzywniak. Starożytność-oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy pierwszej szkoły średniej, WSiP: Warszawa, 1995 r.
2. Bartmiński J., Nauka o języku w podstawie programowej W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
3. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003 r.
4. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2012 r.
5. Burzyńska A., M.P. Markowski, Teorie Literatury XX wieku, Kraków 2009 r.
6. Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006 r.
7. Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Warszawa 2010 r.
8. Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz -Jedynak, Warszawa 2012 r.
9. Derlukiewicz M., Jak napisać program nauczania? W: Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie – wybór – ewaluacja, Warszawa 2012 r.
10. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Warszawa 2011 r.
11. Fisher R., Uczymy, jak się uczyć, Warszawa 1999 r.
12. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, Sławiński J., Słownik terminów literackich, Wrocław 2000 r.
13. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997 r.
14. Hamer H., Klucz do efektywnego nauczania, Warszawa 1997 r.
15. Handke R., Hermeneutyka, „Polonistyka" nr 2 1995 r.
16. Harmin M., Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2008 r.
17. Jaskółowa E., Język polski w liceum – wskazówki metodyczne W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
18. Komorowska H., O programach prawie wszystko, WSiP 1999 r.
19. Kuziak M., Rzepczyński S., Kasterski R., Jak pisać po polsku?, Bielsko-Biała 2004 r.
20. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006 r.
21. Macios T., Trener. Jak czytać dramaty?, Bielsko-Biała 2010 r.
22. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP 1992 r.
23. Papiernik E., Konstruowanie programu nauczania wychowania fizycznego, Lublin 2011 r.
24. Płażewski J., Język filmu, Warszawa 2008
25. Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa 2012.
26. Stasiński P., Poetyka i pragmatyka felietonu, 1982 r.
27. Streszczenie logiczne [online], oprac. Anna Krasuska, [dostęp dn. 01.02.2013 r.] Dostępny w internecie: http://www.oke.jaworzno.pl/matura/streszczenie.pdf
28. Strzemieczny J., Dlaczego ocenianie kształtujące?, „Dyrektor Szkoły" 2005 r.
29. Tomczyk M., Jak czytać wiersze?, Bielsko-Biała, Park Sp. z o. o., 2007 r.
30. Tomczyk M., Trener. Jak czytać wiersze?, Bielsko-Biała 2010 r.
31. Ulman G., Motywowanie uczniów w praktyce, WSiP 2005 r.
32. Walker D.C, Solis J. F., Program i cele kształcenia, Warszawa 2000 r.
33. Wojnicka J., Katafiasz O., Słownik wiedzy o filmie, Bielsko-Biała 2005 r.
34. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin, 2004 r.
35. Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. WAiP 2003 r.
36. Wragg E.C., Trzy wymiary programu, WSiP 1999 r.