Przykładowy rozkład godzin dla programu nauczania języka polskiego Do rzeczy! w cyklu liczącym 360 godzin.

Warstwa podstawowa Wprowadzenie do kursu 2
Sztuka uczenia się 2
Językoznawstwo 14
Sztuka mówienia 3
Sztuka pisania 9
Sztuka analizy 6
Teoria literatury 10
Historia literatury 15
Suma 61
Motywy Przeznaczenie 10
Osobowość 10
Praca 13
Śmierć 15
Zbrodnia 7
Fantastyka 12
Altruizm 5
Patriotyzm 13
Społeczeństwo 13
Utopia 7
Totalitaryzm 7
Rodzina 20
Bunt 15
Powstanie 10
Wojna 20
Okupacja 5
Konflikt 3
Pojedynek 8
Wiara 10
Sen 9
Władza 8
Obyczaje 6
Szkoła 5
Miłość 14
Natura 7
Miasto 6
Wieś 6
Artysta 12
Listy 6
Uzależnienie 4
Savoir 4
Teatr 4
Dwór 5
SUMA 299