Motyw patriotyzmu w języku polskim

 

Definicja patriotyzmu

miłość ojczyzny, własnego narodu połączona z gotowością ofiar dla nich

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

hurapatriotyzm, bogoojczyźniany, miłość do ojczyzny, umiłowanie ojczyzny, heimat,

Słownictwo powiązane z patriotyzmem:

ojczyzna, dom, poświęcenie, patria, heroizm, odpowiedzialność, powinność, miłość, zobowiązanie,

Antonim patriotyzmu

kosmopolityzm 

Związki frazeologiczne:

Poświęcić/złożyć/składać coś na ołtarzu ojczyzny; Wrócić na łono ojczyzny,patriotyzm lokalny/regionalny

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Aforyzmy

Dulce et decorum est pro patria mori, Horacy (słodko i zaszczytnie jest ginąć za ojczyznę)

Moją ojczyzną jest cały świat. Alighieri Dante

Rzecz to piękna, gdy (...) ginie człowiek odważny, walcząc w obronie ojczyzny, Tyrtajos

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, C.K. Norwid