Patriotyzm w pozytywizmie (realizmie)

W trakcie opracowywania zagadnienia zapoznaj się z opracowaniami i wykorzystaj wskazywane w nich konteksty:

opracowanie pozytywizmu; opracowanie pozytywizmu - wersja minimum;

opracowanie Lalki; opracowanie Mendla Gdańskiego; opracowanie Nad Niemnem; opracowanie Pani Bovary; opracowanie Potopu; opracowanie Zbrodni i kary;

 

Jan Matejko, Kazanie Skargi,1864

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazanie_Skargi#/media/File:Kazanie_Skargi.jpg