Spis treści

Zadania do tekstu:

  1. Określ gatunek i udowodnij, że tekst jest realizacją właśnie tego gatunku.
  2. Co jest tematem tekstu?
  3. Jaki stosunek do rodziny mają Polacy, bohaterowie powieści Sienkiewicza?
  4. Jaki stosunek do rodziny ma narrator eseju?
  5. Jakich argumentów używa narrator, by przekonać czytelnika do swego stanowiska?
  6. Do jakich tekstów kultury odnosi się autor tekstu?