Spis treści

 

Odpowiedzi:

  1. Esej, spełnia wszystkie wyznaczniki gatunkowe eseju (za dowód należy uznać wybrany wyznacznik gatunkowy eseju i cytat tekstu (z komentarzem), który potwierdza jego obecność w eseju Brzozowskiego).
  2. Esej traktuje o rodzinie i jej roli w życiu Polaków.
  3. Rodzina to najwyższa wartość, rezygnują dla niej z wszystkich wielkich idei, wartości, z którymi byli lub mogli być związani.
  4. Krytyczny, potępia taką postawę, jako zaściankową i konformistyczną. Oczekuje więcej wielkości od człowieka.
  5. Wyliczenie argumentów.
  6. B. Prus: Lalka, H. Sienkiewicz: Rodzina Połanieckiech, + pozycje wskazane przez przypisy.