Asertywne rozwiązywanie konfliktów

Asertywność w sytuacji konfliktu

konflikt to różnica w poglądach, pragnieniach, potrzebach i opiniach

Tak pojmowany należy uznać za zjawisko absolutnie normalne i permanentnie występujące w życiu społecznym.

Lęk przed konfliktem

Oczywiście strach przed konfliktem powoduje, że postrzegany jest tak negatywnie.

Konflikt jest nieunikniony

Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jest on rzeczą nieuniknioną, bo wynikają z różnic międzyludzkich.

Ucieczka

Zapominają, że często stosowane uniki, ucieczki przed nim, konfliktu nie rozwiązują. Tylko stawianie czoła konfliktom pomaga naprawić sytuację, rozwiązać problem. Każde inne zachowanie odkłada go w czasie, powodując jednocześnie gromadzenie się poczucia krzywdy i agresji.

Stawianie czoła konfliktom

Każdemu konfliktowi należy stawić czoła w momencie, w którym się pojawia. Konflikt sam w sobie jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, gdyż pozwala na zmiany złych wzorców wyniesionych z dzieciństwa czy innych doświadczeń.

1. spokój i przyjazny ton

Kiedy się pojawia najgłupszą rzeczą jaką można zrobić to zareagować na niego gniewem, pretensjami. Takie zachowanie jest typowe dla dzieci – wielu ludzi nie nauczyło się jeszcze radzić sobie w takich sytuacjach, dlatego wykorzystuje mechanizmy, których nauczyli się w dzieciństwie.

2. poznaj motywację partnera

Zamiast tego znacznie lepiej jest spróbować zrozumieć przyczyny postawy partnera, zapytać go o nie.

3. powiedz, co czujesz i co myślisz

Następnie najlepiej jest wyrazić swoje uczucia wobec partnera, później wobec jego postawy, by wreszcie

4. twoja motywacja

wyjaśnić motywacje własnej postawy.

5. myśli i uczucia partnera

Kolejnym ważnym krokiem jest zapytanie partnera o uczucia związane z Twoją postawą, z Tobą.

6. rozwiązanie konfliktu:
  • ustępstwo?
  • kompromis?
  • alternatywa?

Warto w tej sytuacji pamiętać, że sukcesem jest rozwiązanie, z którego wszystkie strony są zadowolone. W przeciwnym wypadku powstaje nierówność, prowadząca tylko do następnego konfliktu.

Rozwiązywanie konfliktów wg TOC (Teorii Ograniczeń) - chmurka

http://www.toc.edu.pl/narzedzia-toc/

Negocjacje to też skuteczna metoda rozwiązywania konfliktu.