Konflikt Majora Płuta z Polakami.

Poniżej znajdują się fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i przykładowe zadania pomocnicze.

 

Fragment 1. Major Płut i Sędzia

«A czy Sędzia — rzekł Major — żółtą księgę czytał?»

«Co to za żółta księga?» pan Sędzia zapytał.

«Księga — rzekł Major — lepsza niż wasze statuty,

A w niej pisze co słowo: stryczek, Sybir, knuty;

Księga ustaw wojennych, teraz w Litwie całéj

Ogłoszonych: już pod stół wasze trybunały!

Podług ustaw wojennych, za takową psotę,

Pójdziecie już to najmniej w sybirną robotę».

«Apeluję — rzekł Sędzia — do gubernatora». [...]

«Apelujcie, ja może wynajdę w potrzebie,

Mospanie Sędzio, dobry kruczek i na ciebie.

Wszak Jankiel, szpieg, którego już rząd dawno śledzi,

Jest twoim domownikiem, w karczmie twojej siedzi.

Mogę teraz was wszystkich wziąć w areszt od razu».

«Mnie — rzekł Sędzia — brać w areszt? jak śmiesz bez rozkazu?»

Zadania pomocnicze do fragmentu:

 1. Co symbolizuje „żółta księga"? Jaki to kontekst?
 2. Jaką prawdę o rosyjskiej władzy pokazuje ta rozmowa?
 3. Jakie archaizmy odnajdujesz w tekście?
 4. Jakim wierszem został napisany ten fragment?
 5. Jakie inne romantyczne elementy dostrzegasz w tekście?

Fragment 2. Major Płut i Tadeusz Soplica

[...] Bo ja po oficersku ukarzę panienkę...»

To mówiąc skoczył, chwycił Telimeny rękę,

I szerokim całusem w blade ramię klasnął;

Gdy Tadeusz, przypadłszy z boku, w twarz mu trzasnął.

I całus, i policzek ozwały się razem,

Jeden za drugim, jako wyraz za wyrazem.

Major osłupiał, oczy przetarł, z gniewu blady

Zawołał: «Bunt! buntownik!» i dobywszy szpady,

Biegł przebić. Wtem ksiądz dostał z rękawa krócicę:

«Pal, Tadeuszku! — krzyknął — pal jak w jasną świécę!»

Tadeusz wnet pochwycił, wymierzył, wypalił,

Chybił, ale Majora zgłuszył i osmalił.

Porywa się z gitarą Ryków: «Bunt! bunt!» woła,

Zadania pomocnicze do fragmentu:

 1. Jakie miejsce zajmuje opisana scena w eposie?
 2. Jak zachowanie postaci wpływa na ocenę tego bohatera?
 3. Jak oceniasz postępowanie Tadeusza Soplicy?
 4. Za pomocą jakich środków językowych autor uzyskał dynamizm w tej scenie?
 5. Jakie romantyczne elementy dostrzegasz w tekście?

Fragment 3. Zakończenie konfliktu

Klucznik zły, że go Ryków pytaniami dręczył,

Poważnie palec wielki ku ziemi naginał,

A potem machnął ręką, jak gdyby przecinał

Dalszą rozmowę i rzekł: «Klnę się Scyzorykiem,

Że Płut nie wyda! gadać już nie będzie z nikim!» [...]

Aż Ryków rzekł: «Nosił wilk, ponieśli i wilka!»

«Requiescat in pace!» dodał Podkomorzy;

«Już ci — zakończył Sędzia — był w tym palec Boży!

Lecz ja tej krwi nie winien, jam o tym nie wiedział».

Ksiądz porwał się z poduszek i posępny siedział.

Na koniec rzekł, spojrzawszy bystro na Klucznika:

«Wielki grzech bezbronnego zabić niewolnika!

Chrystus zabrania mścić się nawet i nad wrogiem!

Oj Kluczniku! odpowiesz ty ciężko przed Bogiem.

Jedna jest restrykcyja: jeśli popełniono

Nie z zemsty głupiej, ale pro publico bono».

Klucznik głową i ręką kiwał wyciągnioną,

I mrugając powtarzał: «Pro publico bono!»

Więcej nie było mowy o Płucie Majorze;

Nazajutrz daremnie go szukano we dworze,

Daremnie wyznaczano za trupa nagrodę:

Major zginął bez śladu, jak gdyby wpadł w wodę.

Zadania pomocnicze do fragmentu:

 1. Kto i na jaki temat rozmawia we fragmencie?
 2. Jaką funkcję pełnią łacińskie wtręty pojawiające się we fragmencie?
 3. Jakie cechy narratora jesteś w stanie wskazać we fragmencie?
 4. Jak oceniasz wydarzenia opisane we fragmencie? Czy zgadzasz się z oceną narratora i innych bohaterów?
 5. Jakie romantyczne elementy dostrzegasz w tekście?