Władza w języku polskim

Definicja władzy

prawo rządzenia państwem, panowanie, rządzenie; stosunek społeczny między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna z grup może w sposób trwały oddziaływać na postępowanie grupy drugiej w realizacji zadań społecznych i ma środki zapewniające jej kontrolę tego postępowania; także: rządzenie kimś, kierowanie kimś, np. członkami rodziny, instytucji, stowarzyszeń itp.

Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

jurysdykcja, kompetencja, panowanie, przewaga, zwierzchnictwo, potęga, siła, przemoc, siła, wojsko, przywództwo, rząd

Słownictwo powiązane z władzą:

cesarz, car, król, władca, rządzący, rząd, prezydent, premier, przełożony, zwierzchnik, despotyzm, totalitaryzm, autorytaryzm, demokracja, anarchia, umowa społeczna, legitymizacja władzy,

Związki frazeologiczne:

coś bierze/wzięło kogoś we władanie,

malowany władca,

pan i władca,

czwarta władza,

być w pełni władz umysłowych,

mieć władzę nad sobą,

pan władza,

komuś władza uderzyła do głowy

Przysłowia

Koryto to samo, tylko świnie się zmieniają.

Bądź panem dla tego, który cię nie lubi; niewolnikiem dla tego, który cię kocha. (tureckie)

Aforyzmy

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim. Monteskiusz

Jeżeli chcesz poznać prawdziwy charakter człowieka, daj mu władzę. Abraham Lincoln

Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. Niels Bohr

Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Józef Stalin