Zbrodnia w języku polskim

Definicja zbrodni

poważne przestępstwo naruszające normy społeczno-etyczne, np. zabójstwo, ciężkie pobicie kogoś, w prawie polskim zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo najsurowszą karą pozbawienia wolności na 25 lat lub karą śmierci;

czyn zasługujący pod względem moralnym na najwyższe potępienie.

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

bezeceństwo, cios poniżej pasa, draństwo, dziadostwo, łajdactwo, łotrostwo, niegodziwość, nikczemność, podłość, szubrawstwo, świństwo, zberezeństwo

Słownictwo powiązane ze zbrodnią:

więzienie, ludobójstwo, morderstwo, kara, śledztwo,

Związki frazeologiczne:

zbrodnia przeciw ludzkości, zbrodnia przeciw pokojowi, zbrodnia doskonała, splamić ręce zbrodnią, syndykat zbrodni,

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

Ciemnota – gorsza od zbrodni.

Dziad jak odżyje, to cię torbą zabije.

Nie zabija się kury znoszącej złote jajka.

Aforyzmy

Nie bójcie się przyjaciół. Przyjaciele mogą was tylko zdradzić. Nie bójcie się wrogów. Wrogowie mogą was tylko zabić. Bójcie się ludzi obojętnych. Oni nie zdradzają ani nie zabijają, ale to za ich milczącą zgodą dzieje się zdrada i zabijanie. Bruno Jasieński