Motyw pracy w języku polskim

 

Definicja pracy

  1. świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa; 
  2. wytwór pracy człowieka, opracowanie czegoś; dzieło, utwór
  3. czynność człowieka (także zwierzęcia) oraz związany z nią wysiłek mięśniowy, intelektualny itp.; funkcjonowanie, działanie organizmu, organu, mechanizmu, maszyny itp.; proces, przebieg jakiejś czynności, jakiegoś działania
  4. zajęcie, zatrudnienie jako źródło zarobku; posada, zarobkowanie
  5. działalność zespołowa, ogół czynności grupy ludzi realizujących wspólnie jakieś zadanie
  6. instytucja, w której się pracuje zarobkowo; miejsce pracy, zatrudnienia
  7. jedna z podstawowych wielkości mechanicznych określająca wartość energii potrzebnej do przemieszczenia ciała w przestrzeni, równająca się iloczynowi wartości siły (działającej na ciało) mnożonej przez wartość przebytej (przez to ciało) drogi

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

wykonywany zawód, zajęcie, zatrudnienie, robota, akcja, angaż, zatrudnienie, dzieło, robota, utwór, etat, harówa, posada, robota, zajęcie, zatrudnienie, fach, profesja, zajęcie, zawód, produkcja, wyrób, zadanie, zajęcie, zlecenie

Słownictwo powiązane z pracą:

utrzymanie, warunki życia, minimum egzystencji, minimalna pensja, emerytura, renta, zwolnienie, wypowiedzenie, umowa, stanowisko pracy, obowiązki, prawa, mobbing, robotnik, inteligent, rolnik,

Etymologia pracy

Praca - etymologia pojęcia

A. Bruckner, Słownik etymologiczny

Związki frazeologiczne:

Człowiek pracy; ludzie pracy, człowiek pracujący zarobkowo; warstwa społeczeństwa utrzymująca się z pracy zarobkowej; nie splamić się, nie zhańbić się nigdy pracą nigdy nie pracować, być na czyimś utrzymaniu; herkulesowa praca; cicha praca, nie bać się (żadnej) pracy; praca Danaid; praca galernicza; praca nie zając, nie ucieknie; praca Penelopy; syzyfowa praca; żyć z pracy własnych rąk

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

Kto nie pracuje ten nie je; Kawałek chleba nie spadnie z nieba – pracą na niego zarobić trzeba; Praca nie zając, nie ucieknie; Pracuj, a garb ci sam wyrośnie; żadna praca nie hańbi; Jaka praca, taka płaca; Człowiekowi w życiu nie potrzeba więcej: serce do kochania, rozum do myślenia i do pracy ręce

Aforyzmy

Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu nam ona zabiera. Cyryl Parkinson

Każda pra­ca jest dob­ra, o ile jest dob­rze wykonywana. Albert Einstein

Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku, od­wa­gi i pracy. Honoré de Balzac