Altruizm w języku polskim

Definicja altruizmu

bezinteresowne kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do poświęceń; przeciwieństwo egoizmu

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

alterocentryzm, bezinteresowność, społecznikostwo, szczodrobliwość, szczodrość, hojność

Słownictwo powiązane z altruizmem:

 

Związki frazeologiczne:

Człowiek/ludzie dobrej woli, dobra wola, z własnej/ dobrej (i nieprzymuszonej) woli, mieć dobre serce,  oddać czemuś (całe) serce, oddać się czemuś całym sercem, w prostocie serca, z dobrego serca, złote serce, ktoś ma miękkie serce, być człowiekiem miękkiego serca,

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

Jak ty komu, tak on tobie.

Łatwiej komu radzić niż dopomóc

Jak wilk komarowi pomoże, to komar i konia zmoże.

Co jednemu swawola, to drugiemu niewola.

Uczący drugich sam się uczy.

Łatwo być hojnym z cudzego 

 

Aforyzmy

 znajdź