Totalitaryzm w języku polskim

 

Definicja totalitaryzmu

system organizacji państwa polegający na ingerencji władz we wszystkie dziedziny życia politycznego, społecznego i kulturalnego oraz na sprawowaniu nad nimi kontroli;

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

totalizm, ustrój totalitarny, ustrój totalny

Słownictwo powiązane z totalitaryzmem:

reżim, despotyzm, absolutyzm, tyrania, przemoc, niesprawiedliwość, kult jednostki, kult partii, monopartyjność, polityka, komunizm, faszyzm, nazizm, represje,

Związki frazeologiczne:

 

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

Nadgorliwość gorsza od faszyzmu,

Aforyzmy