Topos buntu w baroku

W trakcie opracowywania zagadnienia zapoznaj się z opracowaniami i wykorzystaj wskazywane w nich konteksty:

Opracowanie baroku; Opracowanie baroku - minimum;

Adrian de Vries, Kain zabija Abla, 1622,

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/cain-killing-abel/HQHbMIVBvAdKbw?hl=en