Motyw powstania w języku polskim

 

Definicja powstania

 zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

insurekcja, rewolta, rewolucja, zbrojne wystąpienie, bunt, rebelia, przewrót, rabacja, irredenta, rokosz, walka wyzwoleńcza, zbrojny zryw, zryw niepodległościowy

 

Słownictwo powiązane z powstaniem:

ferment, galimatias, intifada, mętlik, niepokój, poruszenie, przejęcie władzy, przewrót, przewrót wojskowy, pucz, rabacja, rebelia, rewolta, rewolucja, rokosz, rebelia, rejwach, rewolta, rozróba, rozruchy, ruch, spisek, spisek zbrojny, sprzeciw, starcia uliczne, strajk, tumult, trudność, utrudnienie, veto, votum separatum, walki uliczne, weto, wystąpienia, wrzawa, wrzenie, wzburzenie, zaburzenia, zajścia uliczne, zamęt, zamach, zamach stanu, zbrojny spisek, zryw, zamieszanie, zamieszki, zgiełk,

powstaniec, Wielka Emigracja, emigracja, zesłanie, prześladowania, depolonizacja, germanizacja, rusyfikacja, lojalizm, zaborca, wojna,

 

Etymologia powstania

rzeczownik utworzony od czasownika: powstać

A. Bruckner, Słownik etymologiczny

 

Związki frazeologiczne:

powstać jak feniks z popiołów, powstanie narodowe, 

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

 

Aforyzmy