Okupacja w języku polskim

 

Definicja okupacji

  1. czasowe zajęcie przez siły zbrojne jednego państwa części lub całości terytorium innego państwa i ustanowienie tam faktycznej władzy; czas trwania tego stanu
  2. praw. wszelkie czasowe, nie oparte na ustawie objęcie czegoś w posiadanie.

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

niewola, zniewolenie, zajęcie

Słownictwo powiązane z okupacją:

wojna, życie na niby, zakazane piosenki, państwo podziemne, konspiracja, walka

 

Etymologia terminu okupacja

A. Bruckner, Słownik etymologiczny

 

Związki frazeologiczne:

okupacja hitlerowska, okupacja kraju, okres okupacji, okupowane terytoria

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

 

Aforyzmy