Motyw wsi w języku polskim

 

Definicja wsi

1. osada zamieszkała przez ludność, której większość trudni się pracą na roli; osada rolnicza
2. mieszkańcy wsi; chłopi
3. tereny pozamiejskie, rolnicze, letniskowe

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

osada rolnicza, osiedle wiejskie, sioło, wiocha, koniec świata, prowincja

Słownictwo powiązane z wsią:

wiejski, rustykalny, arkadia, sielanka, chłop, chłopstwo, sołtys, rola, chata, chałupa,

Etymologia wsi

https://pl.wikisource.org/w/index.php?title=Strona:PL_Aleksander_Br%C3%BCckner-S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego_636.jpeg&action=edit&redlink=1

A. Bruckner, Słownik etymologiczny

Związki frazeologiczne:

pochodzić ze wsi; wieś pańszczyźniana; głucha/zapadła/zabita deskami wieś; każdy/każdaz innej wsi; ktoś wygląda, jakby siedem wsi spalił, słoma komuś z butów wystaje;

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

baba z wozu, koniom lżej

chłop mowny a kot łowny z głodu nie zemrą

chłop się nie przeżegna, dopóki piorunu nie usłyszy

chłop, co musi, rad uczyni

chłopa korcem nie mierzą

chłopa na korce, a rozumu na lata nie mierzą

Aforyzmy

Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto. Samuel Adalberg