Motyw savoir-vivre w języku polskim

 

Definicja savoir-vivre

  • zasady właściwego zachowania się w towarzystwie; także znajomość tych zasad i umiejętność ich stosowania

 Źródło: Słownik wyrazów obcych, PWN, 2003

Definicja etykiety

  • ustalony i obowiązujący sposób zachowania się w pewnych środowiskach (na dworach monarchów, w kołach dyplomatycznych itp.); formy towarzyskie, ceremoniał
  • nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru, ceną, znakiem fabrycznym itp.; tabliczka z nazwą i opisem eksponatu

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Definicja bon ton

  • tonu, tonie, mrz, blm, odm lub ndm umiejętność zachowywania się według przyjętych reguł towarzyskich, nienaganny sposób bycia; dobry ton

 Źródło: Słownik wyrazów obcych, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

 dobre obyczaje, dobre wychowanie, formy towarzyskie, kindersztuba, konwenanse, ogłada,

Słownictwo powiązane z etykietą:

cham, prostak, kultura, wychowanie, socjalizacja, szacunek, wiedza, grzeczność, wizerunek, komunikacja, prestiż,

 

Związki frazeologiczne:

Ulica kogoś wychowuje;  wychować kogoś na człowieka/na ludzi; Coś jest w dobrym tonie/należy do dobrego tonu; Nie usłyszeć od kogoś dobrego słowa; Nie usłyszeć od kogoś złego słowa; Wejść, wpaść komuś w słowo; Dopuścić kogoś do słowa

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

 

Aforyzmy

Dający musi być wyższy w hierarchii od tego, którego "karmi" jak pisklę. Nie przyjmuje się wartości kulturowych od pogardzanego niewolnika. Konrad Lorenz

Nie jest dobrze być zbyt wolnym, nie jest dobrze mieć wszystkie dogodności... Pascal 

Wolność to zdolność do samodyscypliny. Georges Clemenceau

Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie: komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. A. Bierre