Topos osobowości w baroku

W trakcie opracowywania zagadnienia zapoznaj się z opracowaniami i wykorzystaj wskazywane w nich konteksty:

Opracowanie baroku; Opracowanie baroku - minimum;

John Locke, Myśli o wychowaniu - fragmenty tekstu

33. Tak jak krzepkość ciała polega głównie na wytrzymałości na trudy, tak też jest i z krzepkością ducha. Zasada zaś i podstawa wszelkiej cnoty i wartości leży w tym, że ktoś jest zdolny wyrzec się swych własnych pragnień, iść wbrew swym skłonnościom, a postępować jedynie za tym, co rozum wskazuje mu jako najlepsze, chociaż ochota skłania się w inną stronę.
36. Nie jest wadą posiadać pragnienia przystosowane do pojęć i upodobań danego wieku, ale wadą jest nie poddać ich przepisom i ograniczeniom rozumu; różnica polega nie na tym, aby mieć lub nie mieć pożądań, ale by mieć siłę nimi rządzić i stłumić je w sobie. Kto nie jest przyzwyczajony do poddawania swej woli rozumowi innych, kiedy jest młody, z trudnością będzie słuchał lub poddawał się własnemu rozumowi w wieku, gdy może z niego robić użytek.

Źródło: M. Łojek, Teksty filozoficzne dla szkół średnich, Warszawa 1987, s. 151-155.