Okres literacki,

kierunek literacki,

prąd literacki,

epoka,

Sinusoida J. Krzyżanowskiego